HRSK

Glazba / Mali vokalni sastavi / Novosti

Objavili smo Pravila 18. Susreta MVS 2021!

Unatoč teškim okolnostima za sve pjevače i male vokalne sastave početkom 2021. godine, Hrvatski sabor kulture pripremio je Pravila 18. Susreta hrvatskih malih vokalnih sastava kojeg ćemo, ovisno o situaciji održati u živo krajem lipnja 2021.

Novost Susreta mogućnost je prijave za selekciju pjevačkih udruga Hrvata izvan RH koji se biraju putem video selekcija.

ULOMCI IZ PRAVILA 
(cjelokupan tekst pravila dostupan je na linku ispod teksta)

Članak 1.
Cilj 18. Susreta hrvatskih malih vokalnih sastava (u daljnjem tekstu Susret) prikaz je dostignuća i najvrjednijih ostvarenja amaterskog pjevanja u Republici Hrvatskoj i pjevačkih udruga Hrvata izvan RH, razvijanje i njegovanje tradicionalnog oblika pjevanja u manjem sastavu, razvijanje kritičkog odnosa prema glazbenim vrijednostima, stimuliranje glazbenog stvaralaštva i amaterskog rada, socijalna kohezija sudionika i razvoj publike. 

PRAVO SUDJELOVANJA 
Članak 3.
1) Pravo Sudjelovanja na Susretu stječu, po izboru selektora, najuspješniji mali vokalni sastavi, uključujući i udruge Hrvata koje djeluju izvan Hrvatske (u daljnjem tekstu vokalni sastavi) odabrani putem županijskih ili regionalnih smotri (u daljnjem tekstu smotre), iznimno samostalnih preslušavanja i video snimaka.  
2) Profesionalni vokalni sastavi u kojima njihovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa, vokalni sastavi glazbenih škola i umjetničkih akademija te dječji vokalni sastavi nemaju pravo sudjelovanja. 
3) Svi vokalni sastavi koji se žele kandidirati za Susret obvezni su odabrati te na smotrama izvesti Pravilima utvrđen program. Vokalni sastavi nastupaju u jednoj od sljedećih kategorija (vidi Članak 9.): KATEGORIJA SLOBODNIH STILOVA I ŽANROVA, KATEGORIJA IZVORNE PUČKE GLAZBE I KATEGORIJA FOLKLORNI MALI VOKALNI SASTAVI I KOMORNI ZBOROVI. Vokalni sastavi u KATEGORIJI KLASIČNE GLAZBE nastupaju u okviru i prema pravilima 54. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova. Vokalni sastavi koji djeluju u županijama gdje se ne organiziraju smotre moraju se pridružiti smotri vokalnih sastava neke druge županije. Ukoliko to nije moguće, vokalni sastavi mogu se kvalificirati na Susret temeljem samostalnog preslušavanja ili putem video selekcije prijavljenog programa. 
4) Broj pjevača u vokalnom sastavu (mješovitom, ženskom ili muškom) ne smije biti manji od 4 niti veći od 16. 
5) Vokalni sastavi nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije nastupa na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u Hrvatski sabor kulture. 
6) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo uvrstiti u revijalni program Susreta domaće i strane udruge kao goste u cilju razvijanja suradnje sa suorganizatorima Susreta na terenu kao i organizatorima u inozemstvu.   

PRIJAVE ZA SMOTRE, SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA I VIDEO SELEKCIJU
Članak 4.
A) SMOTRE 
1) Vokalni sastavi se za Smotru prijavljuju županijskom organizatoru slanjem popunjene prijavnice HSK (koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture) i/ili prijavnice županijskog organizatora.
2) Smotre treba realizirati najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.
3) Organizatori smotri dužni su izvijestiti Hrvatski sabor kulture o datumu održavanja svojih smotri najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ (obrazac je dostupan na službenim web stranicama HSK-a www.hrsk.hr). Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora
4) Organizatori smotri i samostalnih selekcija dužni su u promidžbenim materijalima smotri/selekcija istaknuti logotip HSK-a i informaciju da se iste održavaju pod pokroviteljstvom HSK-a. U slučaju da organizatori smotri i samostalnih selekcija ne tiskaju promidžbene materijale, isti su dužni istaknuti pokroviteljstvo HSK-a u konferansama i svim drugim objavama.
5) Organizatori smotri dužni su objaviti najavu termina održavanja smotre u glavnom izborniku „Kalendar najava“ digitalne platforme Mreža hrvatske kulture (www.mreza.hr). Prilikom odabira termina održavanja smotre u glavnom izborniku „Kalendaru najava“ molimo po mogućnosti izabrati termin u kojem se ne održava smotra iste amaterske djelatnosti u cilju razvoja publike. 
6) Organizatori smotri dužni su poslati prijavnice vokalnih sastava prijavljenih za smotru najkasnije dva tjedna prije održavanja smotre Hrvatskom saboru kulture elektronskim putem (na adresu glazba@hrsk.hr)
7) Organizatori smotri dužni su pripremiti popis sudionika smotre (koji nastupaju u konkurenciji i revijalno), program smotre, notne materijale za selektora te provoditi i poštivati sve odredbe Pravila koje se odnose na organizaciju istih smotri.
B) SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA I VIDEO SELEKCIJA
1) Prijave vokalnih sastava za samostalna preslušavanja (tamo gdje se ne održavaju smotre) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 20. svibnja 2021., kako bi se Selekcija mogla realizirati do 1. lipnja tekuće godine. Prijava mora sadržavati popunjenu prijavnicu (koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture), a koju je potrebno poslati putem elektronske pošte na mail glazba@hrsk.hr. 
2) Prijave vokalnih sastava za video selekciju (tamo gdje se ne održavaju smotre te nije moguće organizirati samostalnu selekciju) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture najkasnije do 1. lipnja tekuće godine putem elektronske pošte (na mail glazba@hrsk.hr). Prijava mora sadržavati popunjenu prijavnicu (prijavnica je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture) i Youtube poveznicu na kvalitetnu video snimku prijavljenog programa (snimku je dovoljno napraviti kvalitetnijim pametnim telefonom, te je poslati putem video poveznice na Youtube).


SELEKTOR NA SMOTRAMA, SAMOSTALNIM PRESLUŠAVANJIMA I VIDEO SELEKCIJI
Članak 6.
1) Selektora za određenu smotru, samostalno preslušavanje i video selekciju delegira Hrvatski sabor kulture. 
2) Selektor ne smije biti dirigent/voditelj ansambla koji će nastupiti na Susretu.
3) Selektor izabire do dva predstavnika županije ili regije za nastup na Susretu (po mogućnosti iz različitih kategorija, vidi Članak 9.) pod uvjetom da njihovi programi odgovaraju kvalitativnim kriterijima Susreta i Pravilima. 
4) Na poziv Hrvatskog sabora kulture, ukoliko za to postoje financijski i programski uvjeti te programska potreba, nakon svih preslušanih smotri i selekcijskih nastupa, selektor može predložiti Hrvatskom saboru kulture dodatne vokalne sastave za Susret, ukoliko njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta te obogaćuje program Susreta.
5) Selektor nakon održane selekcije, ovisno o potrebi, ima pravo predložiti Hrvatskom saboru kulture izmjenu kategorije odabranih sastava za nastup na Susretu.
6) Obveza selektora je da ostvari originalno i pisano djelo-evaluaciju izvedbi autorsko-umjetničkih djela sudionika selekcije, sukladno Pravilima Susreta, te je izrazi kao govorno djelo iz područja glazbene umjetnosti u slučaju okruglog stola na Smotri (HSK prosljeđuje evaluaciju organizatoru smotre čija je dužnost istu proslijediti sudionicima županijske smotre).
7) Troškove puta i autorskog honorara selektora na smotri snosi organizator smotre, a u slučaju samostalnog preslušavanja i video selekcije Hrvatski sabor kulture.
8) Odluka selektora je autonomna i konačna (na nju ne postoji pravo žalbe).
 
ELEMENTI VREDNOVANJA
Članak 8.
U svim kategorijama, selektor i stručno povjerenstvo prilikom vrednovanja vode se sljedećim umjetničkim elementima i mjerilima: vokalno – tehnička razina, preciznost intonacije, stilska dosljednost, cjelovitost interpretacije, odabir i koncepcija programa te opći dojam. 

PROGRAMI I KATEGORIJE VOKALNIH SASTAVA
Članak 9.
1) KATEGORIJA SLOBODNIH STILOVA I ŽANROVA 
Sastavi ove kategorije odabiru program iz područja već postojeće ili nove autorske glazbe te glazbenih obrada, sa specifičnostima zabavne ili popularne orijentacije čija se specifičnost odražava u glazbenoj formi, stilu ili posebnom vokalno-tehničkom izvođenju do predviđenog trajanja od 8 do 10 minuta (glazba bez stanki). Od ukupnog programa najmanje jedna skladba treba biti hrvatskog autora. Sve skladbe trebaju biti najmanje troglasne fakture. 
2) KATEGORIJA IZVORNE PUČKE GLAZBE 
Program izvornih vokalnih sastava treba biti sastavljen od izvornih napjeva iz kraja iz kojeg dolazi u trajanju od 6 do 8 minuta (glazba bez stanki). Preporučuje se da sastav nastupi u narodnoj nošnji kraja u kojem djeluje. 
3) FOLKLORNI MALI VOKALNI SASTAVI I KOMORNI ZBOROVI 
Program folklornih vokalnih sastava i komornih zborova treba biti sastavljen od autorskih skladbi, harmonizacija i/ili obrada folklornih napjeva prilagođenih isključivo folklornom načinu pjevanja, a sve u trajanju od 8 do 10 minuta (glazba bez stanki). Sve skladbe trebaju biti najmanje troglasne fakture. Preporuča se izvedba novih i/ili složenijih obrada folklornih napjeva. 
KATEGORIJA KLASIČNE GLAZBE 
Sastavi ove kategorije nastupaju u okviru i prema Pravilima 54. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova. 
ZAJEDNIČKE ODREDBE PROGRAMA SVIH KATEGORIJA: 
1) Prilikom odabira programa voditeljima se preporučuje da vode računa o raznovrsnosti odabranih djela
2) Svi programi po kategorijama pjevaju se a cappella. 
3) Instrumentalna pratnja dopuštena je samo za jednu skladbu u svakoj kategoriji pod uvjetom da je tako skladana odnosno da se tako izvodi u izvornom obliku. Instrumentalna pratnja akustičnih instrumenata može biti najviše komornog oblika s maksimalno 5 izvođača. 
4) Vokalni sastavi za nacionalni Susret prijavljuju isključivo djela koja su izvodili na smotrama te samostalnim preslušavanjima. 
5) Vokalnim sastavima sudionicima Susreta nije preporučeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. 

PRIZNANJA, NAGRADE I PLAKETE
Članak 10.
1) Nastupe vokalnih sastava sudionika Susreta vrednuje Stručno povjerenstvo sukladno ciljevima Susreta i elementima vrednovanja.
2) Stručno povjerenstvo u kategoriji IZVORNE PUČKE GLAZBE može dodijeliti Prvu, Drugu i Treću nagradu HSK-a, a iznimno se mogu dodijeliti dvije istovrsne nagrade. Ostalim vokalnim sastavima u spomenutoj kategoriji bit će dodijeljena Priznanja HSK-a za sudjelovanje na Susretu.
3) Stručno povjerenstvo u kategorijama SLOBODNIH STILOVA I ŽANROVA i FOLKLORNIH MALIH VOKALNIH SASTAVA I KOMORNIH ZBOROVA dodjeljuje plakete (brončane, srebrne i zlatne). Plakete se dodjeljuju vokalnim sastavima ovisno o osvojenom srednjem broju bodova svih članova Stručnog povjerenstva (1-100) na sljedeći način:
- Brončanu plaketu, dobivaju vokalni sastavi koji osvoje do 79,99 bodova 
- Srebrnu plaketu, dobivaju vokalni sastavi koji osvoje najmanje 80 bodova 
- Zlatnu plaketu, dobivaju vokalni sastavi koji osvoje najmanje 90 bodova 
4) Prema odluci stručnog povjerenstva, najuspješniji vokalni sastavi mogu biti preporučeni za eventualne međunarodne prezentacije. 
5) Stručno povjerenstvo, ovisno o kvaliteti nastupa vokalnih sastava Susreta, može dodijeliti i dodatne nagrade.

OPĆE ODREDBE
Članak 11.
1) Vokalni sastavi za Susret prijavljuju isključivo djela koja su izvodili na županijskim smotrama, samostalnim preslušavanjima i/ili dostavljenim video snimkama za selekciju.
2) Sve obavijesti vezane uz organizaciju Susreta bit će dostavljene na vrijeme. 
3) Putne troškove dolaska i odlaska vokalnih sastava ne snose organizatori. 
4) Troškove prehrane aktivnih sudionika osiguravaju organizatori, ovisno o ostvarenim financijskim sredstvima, a po potrebi uz djelomičnu potporu sudionika
5) Troškove smještaja za najudaljenije sastave osigurava organizator, ovisno o ostvarenim financijskim sredstvima. 
6) Organizator Susreta pridržava sva prava snimanja i prijenosa Susreta, objave snimaka, te izrade nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima. Svi video materijali Susreta, objavljuju se na službenom Youtube kanalu Hrvatskog sabora kulture, a fotografije na društvenoj mreži Facebook.  
7) U slučaju nepridržavanja pravila, rokova i ostalih potraživanja, vokalnim sastavima neće biti omogućeno sudjelovanje na Susretu. 
8) Program Susreta (raspored izvođenja prijavljenih programa) oblikuje Hrvatski sabor kulture
9) U slučaju više sile HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila i načina realizacije Susreta novonastalim okolnostima.
10) Pravila stupaju na snagu danom donošenja, na 4. sjednici UO HSK-a, održanoj 2. veljače 2021.

Pravila 18. Susreta hrvatskih malih vokalnih sastava

PRIJAVNICA ZA ŽUPANIJSKU SMOTRU

PRIJAVNICA ZA SAMOSTALNU VIDEO SELEKCIJU

VRH