HRSK

O nama / Novosti HSK-a

Novi saziv Skupštine i Upravnog odbora 2024.-2028.

Održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatskog sabora kulture, 23. veljače 2024. u prostorijama HSK-a u Zagrebu. 

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatskog sabora kulture, za članove Skupštine HSK-a u mandatu od 2024. do 2028. izabrani su:
Vladimir Štarkelj (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije), 
Armando Slaviček (Županija Krapinsko-zagorska),
Ivanka Roksandić (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko - moslavačke županije),
Damir Škrtić (Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije),
Zlatko Peharda (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije),
Nada Šešić (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko – križevačke županije)
Boris Abramović (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko – bilogorske županije),
Frane Frleta (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Primorsko – goranske županije),
Nada Avsec (Županija Ličko-senjska),
Matija Gosler (Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Virovitičko – podravske županije),
Mirko Ćaćić (Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije),
Silvio Stilinović (Županija Brodsko-posavska), 
Bore Savić (Županija Zadarska),
Marko Perković (Županija Osječko-baranjska),
Edita Malenica (Županija Šibensko-kninska),
Stjepan Đurković (Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko – srijemske županije),
Marijana Botić Rogošić (Županija Splitsko-dalmatinska),
Nikolina Kuhar (Županija Istarska),
Zdravko Obradović (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Dubrovačko – neretvanske županije),
Dejan Buvač (Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije),
Jadran Antolović (Grad Zagreb) i 
Franjo Oreški (predstavnik fizičkih osoba koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom)

Za zamjenike članova Skupštine HSK-a u mandatu od 2024. do 2028. izabrani su:
Mario Mlinarek (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije), 
Anita Tušek (Županija Krapinsko-zagorska),
Ivan Mužek (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije),
Mirjana Pogačić (Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije),
Pjerino Hrvaćanin (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije),
Davor Konfic (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko – križevačke županije)
Olga Martinović (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko – bilogorske županije),
Lana Kostrenčić (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Primorsko – goranske županije),
Nikica Jelić (Županija Ličko-senjska),
Mihaela Peić (Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Virovitičko – podravske županije),
Marija Petrović (Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije),
Marijana Klaić (Županija Brodsko-posavska), 
Nada Pavin (Županija Zadarska),
Mirko Mihaljević (Županija Osječko-baranjska),
Jere Pancirov (Županija Šibensko-kninska),
Andrija Matić (Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko – srijemske županije),
Željko Viculin (Županija Splitsko-dalmatinska),
Darko Hrastovčak (Županija Istarska),
Valter Kožul (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Dubrovačko – neretvanske županije),
Miljenko Zelenbaba (Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije),
Iva Cvetko (Grad Zagreb) i 
Dubravka Rogožar (predstavnica fizičkih osoba koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom)

Za predsjednika Skupštine HSK-a izabran je Zdravko Obradović, a za zamjenicu predsjednika Skupštine HSK-a izabrana je Marijana Botić Rogošić.

Novi saziv Skupštine HSK-a

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatskog sabora kulture, održanoj 23. veljače 2024., za članove Upravnog odbora u mandatu od 2024. do 2028. izabrani su:
Zlatko Herček (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije), 
Damir Škrtić (Zajednica amaterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije),
Zlatko Peharda (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije),
Zrinka Roksandić (Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko – križevačke županije)
Ana Pirović (Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije),
Stjepan Đurković (Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko – srijemske županije),
Dejan Buvač (Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije) i
Milan Ostović (Županija Ličko-senjska).

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora HSK-a održanoj 23. veljače 2024. za predsjednika Upravnog odbora izabran je Dejan Buvač, a za zamjenika predsjednika Upravnog odbora HSK-a izabran je Zlatko Herček.

Novi saziv Upravnog odbora HSK-a

VRH