HRSK

O nama / Novosti HSK-a

Novi kontakti HDS ZAMP-a

Poštovani,

            Hrvatski sabor kulture i Hrvatsko društvo skladatelja, stručna služba za zaštitu autorskih muzičkih prava i u tekućoj kalendarskoj godini nastavljaju dosadašnju suradnju temeljem Ugovora o uvjetima za korištenje glazbe na nastupima amaterskih ansambala od 27. prosinca 2016. godine, zaključenog između HSK-a i HDS ZAMP-a (dalje u tekstu: Sporazum).

Podsjećamo na sporazumno ugovorene uvjete za primjenu povoljnije naknade na članice HSK koje imaju zaključen pojedinačni ugovor s HDS ZAMP-om:

  • Pojedinačni zaključen ugovor automatski se produžuje na sljedeću kalendarsku godinu za svo vrijeme trajanja Sporazuma, i uz uvjet urednog plaćanja.
  • Organizator prijavljuje glazbenu priredbu 8 dana prije početka održavanja i dostavlja popis izvedenih djela (Program) u roku od 15 dana nakon održavanja.
  • Za glazbenu priredbu s tradicionalnim djelima u isključivo izvornom obliku organizator nema obvezu dostave prijave i programa, i ne plaća se naknada.
  • Naknada se ne plaća za sekundarno korištenje glazbe putem uređaja za mehaničku reprodukciju i izvedbe živo koje nisu koncertni nastup, kada je to korištenje glazbe na izložbama, likovnim radionicama, susretima književnika, promocijama knjiga i sl.

Pozivamo sve članice HSK-a da nas mogu kontaktirati na sljedećim adresama:

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji.

S poštovanjem,

Za HDS ZAMP

Odjel Priredbi

Sanja Hrestak, voditeljica odjela Priredbi

VRH