HRSK

Ples / Folklor / Novosti

Natječaj za novo folklorno koreografsko djelo

Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture i Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje Natječaj za novo folklorno koreografsko djelo namijenjeno folklornim skupinama Cilj je potaknuti istraživanja na terenu te oblikovanje građe za scenu. Rok za prijavu je 31. 10. 2020.

Ove godine na Natječaju za novo folklorno koreografsko djelo nije dodijeljena nagrada.

 

UVJETI NATJEČAJA

Pod novim folklornim koreografskim djelom smatraju se folklorna koreografija i glazbena obrada, u daljnjem tekstu folklorna koreografija.

Na Natječaj se primaju nove, još neizvedene folklorne koreografije u duhu tradicijske baštine iz područja stvaralaštva za djecu i/ili odrasle.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani koreografi, umjetnički voditelji, glazbeni voditelji i voditelji folklornih ansambala i skupina.

Jedan autor (ako je autor i koreografije i glazbene obrade) ili više autora na Natječaj mogu poslati samo jednu folklornu koreografiju u trajanju do 9 minuta.

Prispjele folklorne koreografije vrednovat će tročlano stručno povjerenstvo.

Najuspješnijoj folklornoj koreografiji bit će dodijeljena novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kn (bruto 2 ukupan trošak).

Prijavom i slanjem koreografije na Natječaj autor/autori pristaju na uvjete Natječaja, jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno objavljeno tj. izvedeno. Poslani materijali ne vraćaju se autorima.

Autor i/ili autori dužni su nagrađenu folklornu koreografiju zaštititi kod ZAMP-a temeljem čega će ostvarivati tantijeme za izvedbe i ustupiti pravo korištenja Hrvatskom saboru kulture te svim njegovim članicama. Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu.

Autor/autori nagrađene folklorne koreografije mogu postavljati istu za potrebe Hrvatskog sabora kulture i njegovih članica. Uvjete postavljanja folklorne koreografije autori dogovaraju samostalno sa svakom članicom Hrvatskog sabora kulture.

Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedene novčane nagrade, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih radova. Dodijeljena nagrada bit će isplaćene autoru/autorima nakon završetka Natječaja i po sklopljenom ugovoru.

 

PRIJAVE 

Rok za prijavu je 31. 10. 2020. 

Prijava mora sadržavati: 

1. NAZIV i video snimku nove folklorne koreografije,  opis koreografije s popisom pjesmama i plesovima, koreografske crteže i partituru koji su potpisani isključivo šifrom, bez navođenja imena autora. 

2. Osobne podatke autora (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mail adresom te brojem telefona) potrebno je priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila anonimnost autora prilikom donošenja odluke o nagradama. 

Nepotpune prijave i prijave poslane nakon isteka roka za slanje, kao i sve prijave koje nisu u skladu s uvjetima raspisanog Natječaja neće se razmatrati.

 

Video snimku, opis folklorne koreografije s popisom pjesama i plesova, koreografskim crtežima i partiturom potrebno je poslati na adresu Hrvatskog sabora kulture Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom Natječaj za novu folklornu koreografiju.

 

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 095 4556 877 te adresu elektroničke pošte ples@hrsk.hr. 

 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu studenom 2020. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr .  

 

VRH