HRSK

Ples / Folklor / Novosti

Narodni plesovi Podravine, Međimurja i Hrvatskog zagorja

Hrvatski sabor kulture, Zajednica AKUU Krapinsko-zagorske županije i KUD Zabok organiziraju seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom

NARODNI PLESOVI PODRAVINE, MEĐIMURJA I HRVATSKOG ZAGORJA

U Zaboku, 20. i 21.4.2013. (Osnovna škola Ksaver Šandor Gjalski, Đački put 1) s početkom u 9.00 sati

Voditelji seminara bit će Andrija Ivančan i Senka Jurina koji će kroz plesnu građu sudionicima približiti narodnu baštinu spomenutih krajeva. Korepetitori su Marijan Makar i Petra Vukić.

Prijave do 15.4.2013.

Sudionicima seminara slobodni smo ponuditi i mogućnost kupnje knjiga I. Ivančana: Narodni plesovi Međimurja i Narodni plesovi Podravine 1, 2 i 3  po jedinstvenoj cijeni od 150,00 kn po kompletu.

Satnica seminara:

SUBOTA, 20.4.2013.

9.00  -   9.30    Okupljanje polaznika i prijave

9.30  -  10.00    Uvod- upoznavanje s plesnom tradicijom Podravine i Međimurja

10.00 -  11.00   Napjevi Podravine i Međimurja

11.00 -  13.45   Plesovi Podravine

13.45 -  14.30   Pauza za ručak 

14.30 -  17.00   Plesovi Međimurja

17.00 -  19.00   Plesovi Hrvatskog zagorja

 

NEDJELJA, 21.4.2013.


9.30 - 11.15     Plesovi Podravine

11.15 - 12.45    Plesovi Međimurja

12.45 - 14.00    Plesovi Hrvatskog zagorja

14.00               Podjela uvjerenja

 

PRIJAVE:

Svi sudionici (članice i ne članice HSK) dužni su se prijaviti Hrvatskom saboru kulture putem službene prijavnice (u prilogu) koju možete poslati poštom, faxom ili mailom.

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje uredno podmiruju članarinu, seminar je BESPLATAN, dok ostali zainteresirani plaćaju kotizaciju u iznosu od 250,00 kn.  

Uplatu kotizacije molimo izvršiti na žiro-račun Hrvatskog sabora kulture: br: 2360000-1101534566 uz poziv na broj 04-310-13, a kopiju potvrde o izvršenoj uplati priložiti uz prijavnicu. Na uplatnicu u rubriku uplatitelj treba navesti puni naziv udruge (ili ime i prezime fizičke osobe) čiji ste predstavnik i ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake - Seminar za voditelje folklornih skupina.

Potvrdu o uplati zajedno s prijavnicom (u prilogu) poslati najkasnije do 15.4.2013. 

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.


 

Za sve dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.hrsk.hr ili se obratite mailom na ples@hrsk.hr ili telefonom na br. 095 4556 877, stručnoj suradnici za ples, Valentina Dačnik, prof. 

Sudionicima seminara slobodni smo ponuditi i mogućnost kupnje knjiga I. Ivančana: Narodni plesovi Međimurja i Narodni plesovi Podravine 1, 2 i 3  po jedinstvenoj cijeni od 150,00 kn po kompletu. Obavezna rezervacija na broj telefona 01/4618-825 ili na mail: hrv.sabor.kulture@zg.t-com.hr; prodaja@hrsk.hr

Uz predavanje polaznici će i aktivno sudjelovati u prezentiranju plesova, pa vas molimo da sa sobom obavezno ponesete PAPUČE ili SPORTSKU OBUĆU.


 

prijavnica

VRH