HRSK

Književnost/Likovnost / Novosti

KNJIŽEVNI NATJEČAJ 2023.

U 2023. godini pred nama je 42. izdanje Susreta hrvatskih zavičajnih književnika koji će u Zagrebu 24. 6. 2023. okupiti brojne autore te predstaviti najbolja književna ostvarenja prema odabiru stručnog povjerenstva. Susretu tradicionalno prethodi književni natječaj koji je bio otvoren do 5. travnja 2023. Slijedi vrednovanje pristiglih radova, a rezultati natječaja bit će objavljeni 24. svibnja 2023.

Književni natječaj Hrvatskog sabora kulture tradicionalno prethodi Susretu hrvatskih zavičajnih književnika koji se održava u lipnju svake godine u Zagrebu.

Cilj Susreta je poticanje i promicanje kvalitetnog književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih, neprofesionalnih književnika koji pišu hrvatskim jezikom, poticanje i njegovanje svih hrvatskih narječja (kajkavsko, čakavsko i štokavsko), afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela te obogaćivanje hrvatske pisane baštine.

42. Susret hrvatskih zavičajnih književnika materijalnom potporom podupiru Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Zagreb - Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

 

KNJIŽEVNI NATJEČAJ 2023.

PRAVO SUDJELOVANJA

 • Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su ČLANOVI HSK-a (učlanjeni u HSK kao fizičke osobe ili su u članstvu udruga članica HSK-a) te NE-članovi HSK-a koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 7,00 € (52,74 kn).

 

Temeljem Statuta Hrvatskog sabora kulture, HSK uz slobodno udružene amatersko kulturno-umjetničke udruge i druge pravne osobe, članstvom okuplja i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom. Sukladno Odluci Skupštine Hrvatskog sabora kulture o izmjeni Odluke o visini članarine (usvojenoj 24. veljače 2023.) godišnja članarina za fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom iznosi 13 eura (97,95 kn). Novi iznos članarine u iznosu od 13 eura (97,95 kn) primjenjuje se na sve uplate primljene nakon 24. veljače 2023. godine.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane autore na učlanjenje u Hrvatski sabor kulture.

Za učlanjenje u HSK potrebno je ispunjenu i potpisanu prijavnicu (dostupna za preuzimanje na dnu stranice: Prijavnica za učlanjenje u HSK) dostaviti Hrvatskom saboru kulture poštom na adresu HSK-a ili e-mailom na prodaja@hrsk.hr. Podatke za uplatu članarine HSK će poslati po primitku prijavnice za učlanjenje.

PRIJAVE NA NATJEČAJ

 • Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.
 • Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika.
 • Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica.
 • Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom možete preuzeti na dnu stranice ili klikom  OVDJE.
 • Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.
 • Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno javno objavljeni (tiskana i digitalna izdanja i mrežne objave – Facebook i dr.), a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata Natječaja).
 • Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja
 • Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, potpisani šifrom i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.

 

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NA NATJEČAJ

 • Radove je prema uputama u nastavku potrebno poslati poštom na adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10000 Zagreb s naznakom za književni natječaj, najkasnije do 5. travnja 2023.

Prijava (dostavljena omotnica) treba sadržavati:

1) Radove u 3 primjerka koji trebaju biti potpisani isključivo šifrom, bez navođenja imena i drugih podataka autora. Isključivo mladi autori (15-29 g.) na radovima uz šifru trebaju navesti „mladi autor“.

2) Prijavnicu s podacima autora koju je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja i anonimnost autora prilikom donošenja odluka članova Povjerenstva). Prijavnicu za natječaj preuzmite na dnu stranice (Prijavnica za književni natječaj 2023.)

3) Uz prijavnicu s podacima autora potrebno je priložiti i potvrdu o plaćenoj članarini u tekućoj godini za članove HSK-a ili potvrdu o uplaćenoj kotizaciji za autore koji nisu u članstvu HSK-a.

*Članovi HSK-a koji nisu podmirili dugovanja za članarine u prethodnim godinama ne ostvaruju pravo vrednovanja prijavljenih radova.

*Autori koji na natječaj šalju radove u više kategorija (poezija / proza / drama) radove mogu poslati u istoj omotnici (po tri primjerka za svaku prijavljenu kategoriju) te pod istom šifrom.

Prijava je dostavljena u roku i valjana ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj (5. 4. 2023.) te ukoliko je dostavljena u skladu s gore navedenim uputama.

Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 7,00 € (52,74 kn) potrebno je uplatiti isključivo ukoliko niste članovi HSK-a na IBAN HSK-a: HR7223600001101534566 (u poziv na broj upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za književni natječaj 2023.

 • Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje ili mogu biti naknadno izuzeti iz odabira za Susret.

 

VREDNOVANJE I ODABIR RADOVA ZA SUSRET

Po završetku Natječaja, Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od istaknutih hrvatskih književnika vrednovat će pristigle radove te odabrati radove čiji će autori će primiti priznanje, pohvalu ili plaketu Hrvatskog sabora kulture.

Sukladno odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu će biti dodijeljena: Priznanja Hrvatskog sabora kulture autorima odabranih radova za Susret; Pohvalnice Hrvatskog sabora kulture za pjesništvo na književnom standardu, dijalektalno pjesništvo, prozno stvaralaštvo te dramsko stvaralaštvo; Plakete Hrvatskog sabora kulture za najbolja književna dostignuća: Plaketa Mihovil Pavlek Miškina za pjesništvo na književnom standardu, Plaketa Mihovil Pavlek Miškina za dijalektalno pjesništvo, Plaketa Slavko Kolar za prozno stvaralaštvo i Plaketa Kalman Mesarić za dramsko stvaralaštvo. Također, prema odluci Prosudbenog povjerenstva mogu biti dodijeljene i Plakete Hrvatskog sabora kulture za mlade autore (od 15 do 29 godina): Plaketa Mihovil Pavlek Miškina za pjesništvo mladih autora, Plaketa Slavko Kolar za prozno stvaralaštvo mladih autora i Plaketa Kalman Mesarić za dramsko stvaralaštvo mladih autora.

Rezultati Natječaja (koji će biti objavljeni najkasnije do 23. svibnja 2023.) bit će dostupni na prethodno navedenoj stranici HSK-a: www.hrsk.hr (izbornik Književnost/Likovnost).

PROGRAM SUSRETA obuhvatit će nastup nagrađenih i pohvaljenih autora te autora odabranih za Susret, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te dodatni prigodni program.

Ovim putem obavještavamo Vas da će ovogodišnja radionica kreativnog pisanja „Pisanje poezije“ biti održana u terminu 28. – 29. 10. 2023. u Zagrebu, a prijave za radionicu bit će otvorene početkom listopada 2023.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Martinu Brumen, stručnu suradnicu za kazališnu, književnu i likovnu kulturu u HSK-u, na broj 095/4556879 ili 01/4556879, te putem e-maila na: kazaliste@hrsk.hr.

Hrvatski sabor kulture želi Vam mnogo uspjeha i književnoga nadahnuća.

Pravila 42. Susreta hrvatskih zavičajnih književnika_2023.

Prijavnica za književni natječaj 2023.

Prijavnica za učlanjenje u HSK

Upute za pisanje dramskoga teksta s primjerom

Poziv - književni natječaj 2023.

VRH