HRSK

Ples / Suvremeni ples / Novosti

Javni poziv za nove naslove plesnih edicija HSK

Hrvatski sabor kulture poziva sve stručnjake, kustose, etnokoreologe, folkloriste, plesne pedagoge da se jave na ovaj poziv ukoliko imaju prijedloge novih naslova za edicije Narodni plesovi Hrvatske i Hrvatske narodne nošnje te prijedloge za stručna i znanstvena izdanja na temu plesa i plesne umjetnosti.

Javni poziv otvoren je cijelu godinu, a cilj mu je prikupiti građu za nove naslove u spomenutim edicijama kao i prijedloge izdanja na temu plesa te potaknuti suradnju sa stručnjacima na različitim područjima, a na korist plesnoj djelatnosti kulturno-umjetničkog amaterizma.

Prijedlog izdanja za edicije vezane uz ples i plesnu umjetnost treba:

  • biti relevantan za amatersku plesnu djelatnost bilo u pedagoškom, tehničkom ili povijesnom smislu;
  • poželjno je pribaviti preporuku plesnog pedagoga ili stručnjaka kojim se potvrđuje gore navedena relevantnost.

 

***Na Javni poziv moguće je dostaviti i prijedloge koji ne sadržavanju u potpunosti gore navedene specifikacije za pojedine edicije.

 

Postupak izdavanja je sljedeći:

  1. Autor prijedloga novog naslova javlja se na Javni poziv i podnosi pisani zahtjev Uredništvu te prilaže rukopis i potrebne priloge u elektroničkom ili fizičkom obliku.
  2. Uredništvo provjerava cjelovitost zahtjeva i predlaže Upravnom odboru HSK-a prihvaćanje rukopisa za objavu.
  3. Po usvajanju prijedloga naslova za objavu od strane HSK-a naručuju se minimalno 2 recenzije. Recenzenti/ice mogu dati i uvjetno mišljenje s prijedlozima izmjena i dopuna.
  4. S autorom/autorima potpisuje se Nakladnički ugovor kojim se reguliraju prava i obveze HSK- a kao nakladnika te prava i obveze autora.
  5. Naslov za objavu zajedno s 2 recenzije zatim se prijavljuje na Javne pozive za potrebe u kulturi Ministarstva kulture i medija RH kao i jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave.
  6. Po objavi rezultata, odobrenih sredstava kreće se u realizaciju jer priprema i tisak ovise o ostvarenim prihodima

 

PRIJAVE

Pisani zahtjev koji se podnosi u okviru prijave na ovaj Javni poziv treba sadržavati ime i prezime autora te naslov rukopisa, kratku biografiju autora, podatke o rukopisu te sadržaj istog izložen po poglavljima. Prijavom na Javni poziv autor/autori pristaju na gore navedene uvjete, jamče originalnost naslova te da on nije ranije javno objavljen.

 

Pisani zahtjev i prijedlog naslova s prilozima u elektroničkom obliku na ples@hrsk.hr  ili fizičkom obliku na adresu

Hrvatski sabor kulture

Ul. kralja Zvonimira 17

10000, Zagreb

s naznakom za Javni poziv za nove naslove.

 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Hrvatskog sabora kulture.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 095/4556-877 te adresu elektroničke pošte ples@hrsk.hr

Tekst javnog poziva

VRH