HRSK

O nama / Međunarodna kulturna suradnja

Gostovanje Plesnog studija Vindi Varaždin u Sloveniji

Višegodišnja uspješna suradnja Hrvatskog sabora kulture i Javnog sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti odvija se na svim poljima kulturno-umjetničkog amaterizma pa tako i na plesnom. Recipročna gostovanja najuspješnijih ansambala s nacionalnih susreta pridonijela su visokoj razini ove međunarodne razmjene. Festival "ŽIVA 2019" u organizaciji Javnog sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), je dugogodišnja priredba, koja je presjek aktualnog plesnog stvaralaštva izabranih plesnih skupina i pojedinca iz cijele Slovenije i gostima iz inozemstva u čast poznatoj slovenskoj pedagoginji i koreografkinji Živi Kraigher. Umjetnička direktorica je Nina Meško. Festival je ove godine trajao od 14. - 16. 11. 2019., a manifestacija se odvijala u Kulturnom centru "Španski borci" u Ljubljani.

23. i 24. lipnja 2018. održan je 29. susret hrvatskih plesnih ansambala. Na Susretu je tijekom dva dana nastupilo 200 mladih plesača iz Hrvatske, Češke i Slovenije. Tročlano stručno povjerenstvo u sastavu Melita Spahić Bezjak, Sanja Tropp Frühwald i Kornelija Kosanović Drvar, za gostovanje na Festivalu plesne ustvarjalnosti mladih "ŽIVA 2019." predložilo je Plesni studio Vindi Varaždin kao dobitnika nagrade za najbolju koreografiju 29. Susreta. Na Festivalu su nastupili u petak, 15. 11. 2019. u dijelu programa pod nazivom Plesne minijature II - Modra, a predstavili su se koreografijom plesača pod mentorstvom Davorke Čorko Rodeš: "So cold" u izvedbi 9 plesačica (Nensi Rodeš, Flora Lalić, Katarina Posave, Mateja Mihalj, Živa Žigmund, Marta Nježić, Marta Šantek, Tena Kos, Nadia Bajrić). 

Ova vrijedna suradnja između HSK-e i JSKD-a će se nastaviti gostovanjem odabrane slovenske plesne skupine na 31. susretu hrvatskih plesnih ansambala koji je planiran za studeni 2020. godine. Rezultati koji se očekuju su kvalitetna prezentacija plesnih izričaja, međusobna suradnja i dodatna kvaliteta programa nacionalnih susreta.

VRH