HRSK

Ples / Folklor / Novosti

Gostovanje KUD-a Klek Ogulin u Mariboru

Članovi folklornog ansambla i tamburaškog orkestra  KUD –a "Klek" Ogulin sudjelovali su 1. listopada 2011. godine na Državnom susretu odraslih folklornih skupina Slovenije u Mariboru, "Le plesat me pelji " 2011.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti već dugi niz godina organizira Međunarodni folklorni festival u Beltincima u sklopu kojeg se događa i Državno srečanje folklornih skupin Slovenije. Hrvatski sabor kulture obnovio je suradnju i na folklornom planu u vidu recipročnih gostovanja pa je tako naš najbolji ansambl pozvan da nastupi na Državnom srečanju. Ono se odvija u dva dijela, prvi u Beltincima, a drugi u Mariboru. Tako su u subotu, 1. listopada 2011. godine članovi folklornog ansambla i tamburaškog orkestra  KUD –a "Klek" Ogulin, sudjelovali na Državnom susretu odraslih folklornih skupina Slovenije u Mariboru, "Le plesat me pelji " 2011. Smotru je organizirao Javni sklad Republike Slovenije za kulturne djelatnosti i JSKD Območne izpostave Maribor a nastupilo je ukupno 8 folklornih skupina iz raznih dijelova Slovenije te KUD "Klek" kao predstavnik Republike Hrvatske.KUD "Klek" je na susretima sudjelovao na temelju ocijene prosudbene komisije 17. susreta hrvatskih folklornih ansambala, održanog 23. i 24.10.2010. godine u Čakovcu, a na kojemu je nastup KUD-a "Klek" proglašen najkvalitetnijim. Na susretima u Mariboru predstavili su se s dvije koreografije: 

"Moja kuća na Prapuća" – koreografija ogulinskih pjesama i plesova te "Oj medvjede gorska životinjo" – koreografija Like, umjetničke voditeljice KUD-a "Klek", Nikoline Luketić, dipl. ethn. i phil. Susreti su organizirani na zavidnoj razini a nastup KUD-a "Klek" je oduševio više od 500 nazočnih posjetitelja. 

VRH