HRSK

Ples / Folklor / Seminari/radionice

Folklorni seminari u Zadru i Slavonskom Brodu

Hrvatski sabor kulture u travnju i svibnju organizira dva dvodnevna Seminara za voditelje i članove folklornih skupina koji će biti održani 22. i 23. travnja 2023. godine u Zadru pod vodstvom Ivice Ivankovića, prof. te  6 i 7. svibnja u Slavonskom Brodu pod vodstvom Ivana Ivančana. Seminari će se odviti uz materijalnu potporu Ministarstva kulture i medija RH.

 

Tema ovogodišnjeg obrazovnog ciklusa je „Osnove koreografije i primjena folklorne građe na sceni“, a namijenjen je voditeljima i članovima folklornih skupina društava i udruga. Cilj realizacije programa edukacije je stvaranje i oblikovanje novih folklornih programa kao i adekvatna prezentacija tradicijske baštine na sceni. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru.

Dvodnevni programi obuhvatit će praktičan rad voditelja sa sudionicima kao i predstavljanje odabranog primjera hrvatske tradicijske kulture. Tako će u Zadru biti predstavljena tradicijska baštine Međimurja, a u Slavonskom Brodu tradicijska baština Podravine.

Seminari će biti održani u suradnji s KUD-om "Zadarski tanac" u Dvorani za seminare Hi Hostela Zadar (Obala kneza Trpimira 76, 23000 Zadar) i Folklornim ansamblom Broda u Velikoj dvorani Radničkog doma (Radnički trg br. 5, Slavonski Brod)

Raspored seminara i pojedinosti oko prijave na seminare možete pogledati u privitku.

 

Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: ples@hrsk.hr najkasnije do 19. travnja 2023. godine za seminar u Zadru, odnosno  03. svibnja 2023. godine za seminar u Slavonskom Brodu.  

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.

Za sva pitanja i informacije javite nam se mailom (ples@hrsk.hr) ili na tel. 095/4556-877

Poziv na folklorni seminar u Zadru

Prijavnica za seminar u Zadru

Poziv na folklorni seminar u Slavonskom Brodu

Prijavnica za seminar u Slavonskom Brodu

VRH