HRSK

O nama / Novosti HSK-a

Dopuna Nacionalnog plana razvoja kulture i medija

Hrvatski sabor kulture dana 13. listopada 2023. sudjelovao je u javnom savjetovanju o prijedlogu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027.

 

Predložio je sljedeću nadopunu teksta Nacrta, usvojenu na 15. sjednici Upravnog odbora HSK-a, održanoj 12. listopada 2023. godine. 

„Budući da je ustanovljeno nezadovoljavajuće ili krizno stanje u kulturno-umjetničkom amaterizmu RH, a da se isto ne može prevladati djelomičnom mjerom (isključivo financijskom podrškom određenom broju programa kulturno-umjetničkog amaterizma), potrebno je donijeti sveobuhvatno i strukturno rješenje u obliku usvajanja Zakona o amaterskoj kulturno-umjetničkoj djelatnosti. 
U svrhu osiguranja ravnomjernog i svekolikog razvoja amaterske kulturne umjetničke djelatnosti,  Zakon o amaterskoj kulturno-umjetničkoj djelatnosti, po uzoru na primjerice Zakon u sportu, dat će javne ovlasti Hrvatskom saboru kulture kao nacionalnom tijelu te zajednicama kulturno-umjetničkih udruga na županijskom nivou. Stjecanjem takvog statusa, za djelovanje Hrvatskog sabora kulture sredstva će biti osigurana iz Državnog proračuna, dok će se sredstva iz proračuna županija izdvajati za aktivnosti, poslove i djelatnosti zajednica kulturno-umjetničkih udruga. Ovim sustavom organizacije i financiranja amaterske djelatnosti osigurat će se na nacionalnoj i lokalnoj razini umreženost, koordinacija i povezivanje udruga kulturno-umjetničkog amaterizma radi što bolje suradnje i povećanja kvalitete rada, potaknut će se svi oblici kulturno-umjetničkog stvaralaštva i očuvanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih kulturnih posebnosti, a razvit će se i stručna-savjetodavna te organizacijska potpora razvoju amaterskih kulturnih djelatnosti. Ovim Zakonom bit će osigurana realizacija programa formalnog osposobljavanja voditelja i drugih stručnjaka za rad u udrugama. Istim će biti ustrojene koordinirane, umrežene i piramidalno povezane državne, regionalne (međužupanijske) i županijske manifestacije svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva radi poticanja razvoja djelatnosti, ali i organizirana nakladnička djelatnost od interesa za amaterske udruge.“
Ako se spomenuta nadopuna ne usvoji, a time gore spomenuti prioritetni ciljevi ne urede predloženim posebnim Zakonom o kulturno-umjetničkoj djelatnosti, trebalo bi donijeti odgovarajuće mjere kojima bi se isti ciljevi postigli u okviru postojećeg zakonodavstva.

Gore navedenu i argumentiranu nadopunu, koju je Hrvatski sabor kulture istaknuo u javnom Savjetovanju o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine, Ministarstvo kulture i medija RH nije prihvatilo (razlozi neprihvaćanja nisu obrazloženi) uz sljedeći odgovor od dana 28. studenoga 2023.:
Donošenje zasebnog Zakona o amaterskoj kulturno-umjetničkoj djelatnosti i posljedično izmjena statusa Hrvatskog sabora kulture i zajednica kulturno-umjetničkih udruga na županijskoj razini nije predviđeno u Nacionalnom planu razvoja kulture i medija i pripadajućem Akcijskom planu. Financijska podrška programima kulturno-umjetničkog amaterizma nastavit će se u sklopu mjere „1.4. Osiguravanje pristupa i sudjelovanja u kulturi“, a eventualna dorada mjera i aktivnosti razmotrit će se nakon evaluacije provedbe Akcijskog plana za razdoblje od 2023. do 2024. godine.

Spomenuti prijedlog Hrvatskog sabora kulture (pod rednim brojem 12.) i odgovor Ministarstva, odnosno sveukupne rezultate ovog javnog savjetovanja možete pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=25145

VRH