HRSK

Ples / Folklor / Novosti

19. susret hrvatskih folklornih ansambala

Hrvatski sabor kulture trenutno skrbi za oko 750 kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, međutim nisu svi članovi Zajednica kulturno-umjetničkih udruga županija. Slijedom toga, ove godine, stavljamo naglasak na pravilo Susreta koje pruža mogućnost selekcije putem samostalnog pregledavanja. 

Kvaliteta je kategorija koja odlučuje o mogućem nastupu na Susretu. Ovo pravilo odnosi se na sve folklorne članove HSK koji se bave koreografiranim folklorom a nemaju županijsku ili regionalnu smotru folklora i zainteresirani su za selekciju.

više na www.hrsk.hr/folklor/susret

VRH