HRSK

Glazba / Puhački orkestri / Arhiva

18. Susret hrvatskih duhačkih orkestara/Natjecanje

12 i 13. lipnja 2004. u Novom Vinodolskom je održan 18. Susret hrvatskih duhačkih orkestara /Natjecanje.

 

 

 

 

Organizator je bio Hrvatski sabor kulture, suorganizatori: Hoteli “Novi” d.d. N. Vinodolski, Turistička zajednica grada Novi Vinodolski i Turistička zajednica Županije, pokrovitelj: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a supokrovitelji: Županija primorsko-goranska i Grad Novi Vinodolski. 

Natjecanju je prethodilo 9 regionalnih smotri održanih u Karlovcu, Čakovcu, Kutini, Križevcima, Vrbovcu, Imotskom, Oroslavlju, Drnišu, Lepoglavi i 6 samostalnih koncerata u Lučkom, Sinju, Ravnoj Gori, Spinčićima, Bjelovaru i Pazinu na kojima je nastupilo sveukupno 45 duhačkih orkestara od kojih 15 u A-kategoriji i 30 u B-kategoriji. Selektori Marko Poklepović, Šime Vulelija, Niko-Nikica Kalogjera te Dario Teskera pozvali su 24 amaterska duhačka orkestra iz Varaždina, Imotskog, Vodica, Spinčića, Vrbovca, Ciglenice, Bjelovara, Pazina, Križevaca, Šibenika, Drniša, Karlovca, Ravne Gore, Skradina, Sinja, Lobora, Duge Rese, Tisnog, Predavca, Metkovića, Primoštena, Rozge, Belice i Čakovca. Orkestre je vrednovalo Stručno povjerenstvo u sastavu: Mo. Ivo Lipanović, prof. Josip Tonžetić i prof. Dario Teskera. 

Nastupi orkestara odvijali su se u dva dana: 12. lipnja – nastupi orkestara A kategorije i 13. lipnja  - nastupi orkestara B – kategorije. 

Po završetku Natjecanja proglašeni su rezultati. 

Događanja je svakodnevno pratio Hrvatski radio – Radio Zagreb

Po broju sudionika ovo je dosad bio najveći Susret hrvatskih duhačkih orkestara/Natjecanje. 

Susret je započeo u 17:00 sati mimohodom orkestara sudionika do Trga Ivana Mažuranića na kojem su orkestri zajednički izveli skladbe: Veselo Ivana Muhvića i Živila Hrvatska Ivana Zajca/obr. N. Kalogjera pod ravnanjem Ivana Glibote. 

Samo Natjecanje je započelo u 18:00 sati u Domu kulture intoniranjem državne himne koju je izvela Gradska glazba Sinj pod ravnanjem Grge Grubišića. Pozdravnu riječ uputili su domaćin – zamjenica gradonačelnika Tonica Radić, predstavnik gradskog vijeća Novi Vinodolski Josip Čulinović, predstavnik Ministarstva kulture – pomoćnik ministra kulture Srečko Šestan, predstavnik Primorsko-goranske županije Željko Šimunić i predstavnik Hrvatskog sabora kulture Damir Bačić. 

Natjecanje se odvijalo u dvije kategorije. Obvezna skladba za A kategoriju bila je skladba Scherzo Tomislava Uhlika, a za B kategoriju Eho iz Krapine Vlade Vuzema. 

Stručno povjerenstvo u sastavu: Mo. Ivo Lipanović, prof. Josip Tonžetić i prof. Dario Teskera u A-kategoriji dodijelilo je Zlatnu plaketu Šibenskoj narodnoj glazbi (96 bodova), Gradskom puhačkom orkestaru Križevci (93 boda) i Puhačkom orkestru grada Karlovca (92 boda), Srebrnu plaketu H. P. O. Gradskoj glazbi Imotski (89 bodova), P. O. “Ivo Tijardović-Regeneracija” Ciglenica  (88 bodova) i  Puhačkom  orkestru glazbenog društva Spinčići (86 bodova) i Brončanu plaketu Gradskom puhačkom orkestru hrvatskih željeznica Varaždin (79 bodova) i Limenoj glazbi Vrbovec (79 bodova). Priznanja Hrvatskog sabora kulture dobili su Vodička glazba – Vodice (69 bodova), Limena glazba Pazin (68 bodova), Gradski orkestar Bjelovar (67 bodova) i Gradski puhački orkestar Drniš (66 bodova). 

U B-kategoriji, Zlatnu plaketu osvojili su Vatrogasna limena glazba Predavac (97 bodova), Limena glazba Belica (95 bodova), Gradska glazba ''Klement Visković'' Metković (94 boda), Srebrnu plaketu Puhački orkestar Primošten (89 bodova), Gradska glazba Sinj (88 bodova), Puhački orkestar KUD-a ''Sloga'' Ravna Gora (86 bodova),  Brončanu plaketu Puhački orkestar Rozga (78 bodova) i Gradski puhački orkestar Čakovec (76 bodova). Priznanja Hrvatskog sabora kulture dobili su P.O. KUD-a “Hartić” Tisno (69 bodova), Limena glazba Duga Resa (68 bodova), Puhački orkestar KUD-a Lobor (68 bodova) i Gradska limena glazba Skradin (62 boda). 

Predstavnik sponzora ''Euro-unit d. o. o. & Yamaha'' dodijelio je orkestru s najvećim brojem bodova u A-kategoriji – Šibenskoj narodnoj glazbi saksofon YAS-275 Yamaha, a orkestru sa najvećim brojem bodova u B-kategoriji - Vatrogasnoj limenoj glazbi Predavac trubu YTR-2335 Yamaha. 

 

Izvadci iz stručnih zapažanja: 

Ivo Lipanović (predsjednik) 

Ovogodišnja smotra puhačkih orkestara Hrvatske pokazala je po meni generalni umjetnički napredak kod amaterskih puhačkih orkestara. Osuvremenjivanje repertoara izborom djela iz plesne, jazz i big-bandovske literature, razvoj glazbenog školstva i u manjim sredinama te uključivanje polaznika u same orkestre, a iznad svega kvalitetniji i obrazovaniji voditelji-dirigenti, rezultirali su većom zainteresiranosti pogotovo mladih, ali i većom umjetničkom kvalitetom, koja se u nekim slučajevima približava kvaliteti profesionalnih ansambala. 

Puhački orkestri u svom amaterskom djelovanju susreću se s nebrojeno poznatih problema, kao što su neredoviti dolasci glazbara na probe zbog njihove radne zauzetosti, loš instrumentarij i nemogućnost kvalitetnih popravaka. 

Isto tako, kod nekih orkestara dolazi do jedva primjetnog ili nikakvog napretka, radi, s druge strane nedovoljne sposobnosti dirigenata, što se pokazalo u nekoliko slučajeva, a najviše se odnosi na nedovoljnu brigu za intonativnu preciznost. 

Unatoč svemu tome, generalno možemo biti zadovoljni umjetničkim dosezima hrvatskih puhačkih orkestara prikazanih na ovoj smotri. 

Josip Tonžetić 

Na Susretu su nastupila 24 orkestra što pokazuje da se amaterizam razvija i poklanja mu se potrebna pažnja. Među orkestrima ima manjih i većih sastava – ovisno o sredinama gdje djeluju i koje im mogu pružiti financijsku pomoć u nabavci solidnih instrumenata, a posebice obrazovati mlade glazbenike. Orkestre možemo svrstati u nekoliko kategorija; po tehničkoj i glazbenom nivou svakog muzičara u orkestru. Najvažniju ulogu ima dirigent koji je kreator i odgovoran za definitivno oblikovanje kompozicija koje se izvode. To je svima poznato. U prvu grupu svrstao bih orkestre koji su osvojili zlatnu plaketu i ostavili opći dojam zadovoljavajući po tehničkom, muzičkom i interpretativnom oblikovanju kompozicija koje su izvodili. U drugu grupu – orkestre koji su osvojili srebrnu plaketu i ostavili opće dojmove vrlo dobre i približili se I. grupi. U treću grupu – orkestre s brončanom plaketom koji su korektno svladali program kojeg su izvodili no zbog tehničkih i intonativnih ''izleta'' nisu se plasirali u višu kategoriju. Brojniji orkestri i A kategorija kojima se nije posrećilo postići željene rezultate razlog je zadana skladba Tomislava Uhlika. U navedenoj skladbi se jasno čuju tehničke nepreciznosti, loša intonacija, a posebno ritmičke nelogičnosti kod prijelaza iz 3/8 u 3/4 takt. Spomenuta skladba mora imati neforsiranu tehničku ležernost i ritmičku točnost u spomenutim prijelazima. Moja je opaska koju si dozvoljavam izreći je kritika na udaraljkaške sekcije. Ta grupa muzičara nema dobar odnos u dinamici prema zvuku cjelokupnog orkestra te ga kompletno prekriva svojim gromoglasnim udaranjem po glazbalima. Time zasigurno kvari dojam i kvalitetu orkestra. Orkestri koji nisu dobili plakete već priznanja ne moraju biti razočarani. Jednostavno im se nije posrećilo iz tehničkih, interpretativnih i drugih razloga da se plasiraju u višu grupu. Za to su odgovorni voditelji koji moraju prionuti većem angažiranju oko tehničkih, intonativnih i ritmičkih nelogičnosti te osobnog usavršavanja. Općenito; kvaliteta orkestara je znatno uznapredovala. 

Dario Teskera 

Ukratko bih iznio svoja zapažanja o organizaciji smotre, nastupima orkestara i svoje sugestije u pogledu toga. U situacijama kada kvalitetu izvođenja određenih orkestara nismo mogli usporediti zbog vrlo različitog programa, na bodovanje je najviše utjecala kvaliteta izvođenja zadane skladbe. Zato bih sugerirao voditeljima orkestara da bez obzira na atraktivnost ostalih skladbi jednak trud posvete i zadanoj skladbi. Najviše mojih primjedbi odnosilo se na štimanje kojemu se ne posvećuje dovoljna pažnja. 

Postojanje glazbenih škola, s odjelima za puhače instrumente, pridonijelo je uspjehu glazbi u čijim sredinama takve škole postoje. Savjetujem orkestrima u čijim sredinama ne postoje glazbene škole da na nekakav drugi način pomognu svojim glazbenicima, da poboljšaju svoju kvalitetu vladanja instrumentom. Koliko sam upućen, a možda i  nije tako, većina pažnje se posvećuje stručnom osposobljavanju voditelja orkestara tj. usavršavanju u dirigiranju, a to ne mora biti uvijek najbolji način podizanja kvalitete muziciranja orkestra. Savjetujem češća organiziranja seminara za svaku pojedinu sekciju instrumenata...

Prvak A-kategorije- Šibenska narodna glazba

Prvak B-kategorije- Vatrogasna limena glazba Predavac

Nagrade sponzora ''EURO-UNIT d.o.o. & YAMAHA''

Programska knjižica

VRH