POČETNIČKI SEMINAR ZA VODITELJE TAMBURAŠKIH ORKESTARA

Pozivamo Vas na POČETNIČKI SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA koji će biti održan u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, 2. i 3. 4. 2016. u Zaboku u prostorijama Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku (Adresa: Đački put 1, Zabok).

Seminar će voditi iskusni i nagrađivani pedagog Dražen Varga uz asistenta Petra Vargu, a u suradnji s dva dječja demonstracijska tamburaška orkestra: Tamburaškim orkestrom KUD-a Klas iz Podsuseda i Tamburaškim orkestrom Osnovne glazbene škole „Ksaver Šandor Gjalski“ iz Zaboka.

SEMINAR JE NAMIJENJEN svima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima.

RASPORED SEMINARA:

Subota, 2.04.2016.

10:00 – 10:45 h UVODNO PREDAVANJE: FORMIRANJE SASTAVA/ORKESTRA

10:45 – 11:45 h UVOD U DIRIGIRANJE – TAKTIRANJE

11:45 – 12:00 h Pauza

12:00 – 13:30 h RAD S ORKESTROM (početnički T.O. KUD-a KLAS)

13:30 – 15:30 h Pauza

15.30 – 16.30 h PRIPREMA VODITELJA – analiza partitura

16:30 – 16:45 h Pauza

16.45 – 19.00 h RAD S ORKESTROM (T.O.OGŠ K.Š.Gjalskog)

Nedjelja, 3.04.2016.

10:00 – 13:00 h RAD S ORKESTROM (združeni orkestar KUD-a KLAS i OGŠ K.Š.Gjalskog)

                        PODJELA POTVRDA O SUDJELOVANJU SUDIONICIMA

 

SEMINAR OBUHVAĆA:

1. UVODNO PREDAVANJE

Nekoliko je pitanja na koja će voditelji ponuditi odgovore temeljene na dugogodišnjem iskustvu:

1. Kako započeti s nastavom tambura, po kojim priručnicima (udžbenicima ) i u kojem sustavu

2. Kako formirati orkestar

3. Kako i gdje se permanentno obrazovati i nadopunjavati stečeno znanje

4. Koji stupanj glazbenog obrazovanja treba imati voditelj (učitelj ) za rad s tamburašima početnicima

2. UVOD U DIRIGIRANJE - TAKTIRANJE

Polaznici seminara će se upoznati osnovnim dirigentskim pokretima - TAKTIRANJEM na 2, 3, 4, 6... Uvježbavat će se i kretnje za početak i završetak skladbe, za određivanje tempa (promjene tempa), dinamiku, itd.

3. PRIPREMANJE VODITELJA (DIRIGENTA) – analiza partitura

Pripremanje voditelja (učitelja) je vrlo važan element uspješnog napredovanja samog voditelja i svirača. Dirigent mora dobro poznavati sve tambure tamburaškog orkestra kako bi bio u stanju odrediti najbolje pozicije za svaku grupu – dionicu, što u konačnici pridonosi i boljem zvuku orkestra u cjelini. Dirigent mora poznavati i poštivati i oznake za agogiku, dinamiku, tempo, karakter, stil i uočiti na vrijeme sve tehničke probleme s kojima se svirači mogu sresti u pojedinoj skladbi. K tome treba dodati i sve dirigentske probleme (korone, promjene tempa, dinamike...) i sve pokrete uvježbati prije probe.

4. LITERATURA:

Za tu će priliku voditelj seminara ponuditi nekoliko primjera iz zbirke BIRAJMO SI FRAJLICU I. (zbirka je namijenjena dječjim tamburaškim sastavima i orkestrima), BIRAJMO SI FRAJLICU II. I III. (zbirke namijenjene starijim tamburaškim orkestrima). Od koncertnih skladbi polaznici će pripremiti i uvježbavati s orkestrima skladbe iz zbirke TAMBURAŠKE SLIČICE (HSK – 2001):

B. Krnic: TAMBURAŠKE SLIČICE

B. Krnic: PJESMA I PLES

J. Andrić: TAMBURAŠKE EPIZODE

R. Rajter: RONDO

D. Varga: BIRAJMO SI FRAJLICU I., II., III.

Napomena: Molimo polaznike da ponesu tambure.

PRIJAVE ZA SEMINAR:

PRIJAVNICA:

- Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 31.03.2016.

- Nakon zaprimljene prijavnice, poslat ćemo partiture koje će se obrađivati na Seminaru (e-mailom ili poštom).

KOTIZACIJA:

- Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.

- Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 1.4.2016. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250,00 kn.

 

Podaci za uplatu kotizacije:

Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke:

Uplatitelj: Navedite puni naziv Orkestra čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara

Poziv na broj: Navedite OIB uplatitelja

Svrha doznake: Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava, 2016.

Podaci o HSK-u:

Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181

Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)

Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (glazba@hrsk.hr).

 

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se s istom sufinanciraju troškovi Seminara.