LIKOVNI NATJEČAJ 2019.

Pozivamo sve naše likovne stvaratelje da se prijave na naš likovni natječaj čija će najuspješnija ostvarenja biti dio izložbe u Galeriji grada Krapine od 7. rujna do 5. listopada 2019. godine. Ove godine Stručni savjet za likovnost HSK-a predložio je i temu 35. Susreta likovnih stvaralaca koju autori mogu pratiti, ali i ne moraju. Detalje saznajte u nastavku.

Hrvatski sabor kulture u suorganizaciji s Pučkim otvorenim učilištem Krapina organizira 35. Susret likovnih stvaralaca koji će biti održan 5. listopada 2019. u Galeriji grada Krapine, gdje će od 7. 9. do 5. 10. 2019. u sklopu obilježavanja manifestacije Tjedan kajkavske kulture biti postavljena izložba Susreta. Inspiriran zagorskim prirodnim ljepotama, u čijem će se centru izložba i odvijati, Hrvatski sabor kulture je ove godine odlučio, u dogovoru sa Stručnim savjetom HSK-a, zadati temu VODE kao mogući okvir stvaranja Vaših radova. Autori se mogu pridržavati teme, ali ne moraju. Svi radovi ulaze u konkurenciju za sve nagrade, a radovi prema zadanoj temi mogu dobiti i posebnu nagradu.

Pozivamo likovne stvaratelje – članove neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija i samostalne neprofesionalne likovne stvaratelje (koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija) da pošalju svoje radove (na zadanu ili slobodnu temu) na natječaj HSK-a.

 

…slap vode z brega zvira

zelenu farbu jezero dobiva…

(Š. Ludvig)

UVJETI NATJEČAJA


• Na likovni natječaj HSK-a mogu se prijaviti državljani Republike Hrvatske stariji od 15 godina koji su: 

- ČLANOVI NEPROFESIONALNIH LIKOVNIH UDRUGA/SEKCIJA učlanjenih u Hrvatski sabor kulture, registriranih u Republici Hrvatskoj

- SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI - članovi Hrvatskog sabora kulture (koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK te koji uplate godišnju HSK članarinu za fizičke osobe u iznosu 50,00 kn)

- SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI – ne-članovi Hrvatskog sabora kulture (koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija niti HSK-a) i koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 50,00 kn


• Ove godine Hrvatski sabor kulture i Stručni savjet HSK-a za likovnost odredio je i temu 35. Susreta likovnih stvaralaca. Autori se mogu pridržavati teme, ali ne moraju. Svi radovi ulaze u konkurenciju za sve nagrade, a radovi prema zadanoj temi mogu dobiti i posebnu nagradu. Ovogodišnja tema je VODA; „…slap vode z brega zvira, zelenu farbu jezero dobiva…“.

• Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i primijenjeni umjetnici.

• CILJ Susreta i izložbe Susreta je stimuliranje likovnog stvaralaštva, podržavanje i poticanje različitih afiniteta i načina likovnoga izražavanja izvornih, zavičajnih, amaterskih i neprofesionalnih likovnih stvaralaca, stimulacija i razvoj umjetničkog izražavanja i kreativnog stvaranja, te prezentacija najboljih dostignuća amaterskog likovnog stvaralaštva.

U prilogu dostavljamo Pravila Susreta likovnih stvaralaca, a Pravila su dostupna uz tekst natječaja i na web stranici HSK-a: www.hrsk.hr.


PRIJAVE

Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih radova (keramika i sl.). 

Sukladno Pravilima Susreta, veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do 70x100 cm.


ROK ZA SLANJE RADOVA NA NATJEČAJ: 10. 6. 2019. – 5. 7. 2019.

* molimo radove slati isključivo u navedenom roku za slanje


UPUTE ZA SLANJE I PRIJAVU NA NATJEČAJ

Sve fotografije likovnih radova trebaju biti kvalitetno snimljene, JPG formata, veličine od 1 do 3 MB, te u nazivu sadržavati ime i prezime autora i naziv rada.


LIKOVNI STVARATELJI UČLANJENI U LIKOVNE/UDRUGE SEKCIJE trebaju svoje radove dostaviti svojim matičnim udrugama/sekcijama, koje će uz pomoć likovnih stručnjaka odabrati jedan rad od svakog prijavljenog autora, kvalitetno fotografirati odabrane radove, te fotografije odabranih radova dostaviti isključivo elektroničkim putem na adresu: natjecaj@hrsk.hr u prethodno navedenom roku: 10. 6. - 5. 7. 2019.

*** Ukoliko je likovni stvaratelj član dviju ili više udruga/sekcija, samo jedna udruga može poslati njegov rad na natječaj HSK-a. Članovi likovnih udruga učlanjenih u HSK ne mogu samostalno slati svoje radove, već isključivo putem matične likovne udruge.


Uz fotografije likovnih radova, udruge su dužne na istu e-adresu obavezno dostaviti POPUNJENU PRIJAVNICU koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive, tehnike i dimenzije likovnih djela. 

Ukoliko udruga šalje rad/radove mladih autora (15-29 g.), molimo naznačiti u prijavnici godinu rođenja autora. 

Prijavnicu dostavljamo u prilogu, a dostupna je uz tekst natječaja i na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr (izbornik Književnost/Likovnost). 

Svaka likovna udruga dužna je uz prijavnicu Hrvatskom saboru kulture dostaviti i potvrdu o plaćenoj članarini za članstvo u HSK-u za 2019. godinu. Za udruge koje su učlanjene u županijske zajednice KUD-ova, dokaz o uplati članarine HSK-u dostavlja njihova županijska zajednica.


Na isti način svoje radove (jedan rad po autoru) šalju SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI, članovi i ne-članovi Hrvatskog sabora kulture, koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK - isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecaj@hrsk.hr, također u propisanom roku: 

10. 6. - 5. 7. 2019.

Prijavnicu za samostalne likovne stvaratelje također dostavljamo u prilogu, a dostupna je i na web stranici www.hrsk.hr.


• Samostalni likovni stvaratelji koji su kao fizičke osobe ČLANOVI Hrvatskog sabora kulture trebaju uz prijavnicu i rad dostaviti i potvrdu o plaćenoj članarini (50,00 kn) za članstvo u HSK-u za 2019. godinu.

• Samostalni likovni stvaratelji – NE-ČLANOVI Hrvatskog sabora kulture trebaju uz prijavnicu i rad dostaviti i potvrdu o plaćenoj kotizaciji. Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 50,00 kn potrebno je uplatiti na IBAN HSK-a: HR7223600001101534566 (u poziv na broj upisati OIB uplatitelja). Fotokopiju uplatnice poslati e-mailom na natjecaj@hrsk.hr. Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za likovni natječaj 2019.


Samostalni likovni stvaratelji koji se žele učlaniti u Hrvatski sabor kulture mogu to učiniti prije slanja radova na natječaj te su učlanjenjem u HSK oslobođeni plaćanja kotizacije za sudjelovanje.

Za učlanjenje u HSK potrebno je ispunjenu i potpisanu prijavnicu (u prilogu: Prijavnica za učlanjenje u HSK) dostaviti Hrvatskom saboru kulture poštom na adresu HSK-a ili e-mailom na prodaja@hrsk.hr. Podatke za uplatu članarine HSK će poslati po primitku prijavnice za učlanjenje.


U konkurenciju natječaja ne ulaze radovi koji su prethodno već izlagani na Susretu likovnih stvaralaca u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i radovi stariji od 4 godine.

Autorima se savjetuje da na natječaj prijavljuju vlastita originalna djela tj. da u odabiru motiva i izvedbi sudjeluju isključivo svojim osobnim autorstvom te će takva djela imati prednost u odabiru u odnosu na radove nastale prema predlošcima.

Sukladno 3. članku Pravila Susreta, autori koji na natječaj šalju radove nastale prema predlošku obavezno moraju navesti po kojem je predlošku djelo nastalo (ime autora i naziv djela) te su dužni poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i za navedeno snose vlastitu odgovornost. U slučaju nenavođenja predloška, Hrvatski sabor kulture zadržava pravo diskvalifikacije autora te oduzimanja nagrade ili priznanja ukoliko je isto dodijeljeno za djelo nastalo prema predlošku koji nije naveden prilikom slanja djela na natječaj.

Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od eminentnih i profesionalnih djelatnika iz područja likovne umjetnosti i amaterskog stvaralaštva izvršit će odabir radova pristiglih na natječaj te odabrati radove za 35. Susret likovnih stvaralaca i izložbu Susreta.

Po objavi REZULTATA NATJEČAJA, koji će biti objavljeni najkasnije do 20. srpnja 2019. na web stranici HSK-a, udruge likovnih autora čiji radovi budu odabrani za Susret i izložbu i odabrani samostalni likovni stvaratelji, dužni su o svom trošku dostaviti ODABRANE radove u Galeriju grada Krapine isključivo u roku i prema uputama koji će biti objavljeni prilikom objave rezultata natječaja. 

Izložba 35. Susreta likovnih stvaralaca bit će postavljena u Galeriji grada Krapine u sklopu obilježavanja Tjedna kajkavske kulture i bit će otvorena od 31. kolovoza do 5. listopada 2019. Otvorenje izložbe će biti 31. kolovoza 2019., a Susret i zatvaranje izložbe 5. listopada 2019. O točnom vremenu (satu) otvaranja i zatvaranja izložbe i održavanja Susreta bit ćete obaviješteni po objavi rezultata. 

Prema odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu mogu biti dodijeljene sljedeće nagrade: Nagrada za najuspješniju likovnu udrugu, Nagrada za najuspješnije likovno djelo autoru pojedincu, Nagrada za najuspješnije likovno djelo mladog autora (od 15 do 29 godina), Nagrada za najuspješnije trodimenzionalno djelo (npr. nagrada za najuspješniju skulpturu) te Posebna nagrada Povjerenstva za djelo koje na posebno uspješan način spaja temu i likovnu tehniku (sukladno postignuću Povjerenstvo dodjeljuje naziv nagradi).

Odlukom Povjerenstva zaslužnim se likovnim autorima na Susretu mogu dodijeliti i pohvalnice za likovna postignuća, a svi autori čiji radovi budu odabrani i uvršteni u postav izložbe na Susretu će primiti Priznanje Hrvatskog sabora kulture.

Autori i udruge čiji će radovi biti odabrani za Susret i Izložbu moći će radove preuzeti na zatvaranju izložbe 5. listopada 2019. Radovi koje ne preuzmu njihovi autori ili udruge, bit će vraćeni poštom, o trošku autora.

Nagrađena likovna udruga (autori odabrani za Susret) i nagrađeni autori imat će mogućnost izlaganja odabranih radova i na izložbi u Galeriji Hrvatskog sabora kulture tijekom 2020. godine, a bit će predstavljeni i na Razglednici 9 Hrvatskog sabora kulture koja će biti održana u 2020. godini u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.


Za dodatne informacije možete kontaktirati stručnu suradnicu Katarinu Dimšić putem e-maila: kazaliste@hrsk.hr ili na broj 095/4556 879 ili 01/4556 879.

Slanjem radova na Natječaj autori prenose na Hrvatski sabor kulture pravo korištenja (reproduciranja) svojih likovnih radova u svrhu tiskanja kataloga izložbe i objave na službenoj web stranici HSK-a. Sva ostala prava zadržavaju autori prema Zakonu o autorskim pravima.