Hrvatski sabor kulture obuhvaća više od 600 glazbenih udruga - pjevačkih zborova, malih vokalnih sastava, puhačkih i tamburaških orkestara i sastava, koje zajedno predstavljaju najbogatiju djelatnost ove krovne udruge kulturno-umjetničkog amaterizma u Hrvatskoj. 

Većina društava sudjeluje stalno ili povremeno u djelatnostima Sabora, a dio njih koristi i bogati fundus glazbenih djela koje je Sabor putem stimuliranja glazbenoga stvaralaštva prikupio tijekom dugogodišnjeg djelovanja.

Glazbeni odsjek Hrvatskog sabora kulture usmjeren je na: 

- Organiziranje tečajeva i seminara za stručno usavršavanje i osposobljavanje stručnih voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga: zborovođa, dirigenata puhačkih ili tamburaških orkestara i sl. 

- Poticanje stvaralaštva za zborove i orkestre raspisivanjem godišnjih natječaja za nova djela za puhačke i tamburaške orkestre te pjevačke zborove. 

- Pružanje stručne i organizacijske pomoći pri oživljavanju rada neaktivnih županijskih zajednica i udruga.

- Priređivanje manifestacija državnog značenja na kojima  se predstavljaju i vrednuju najbolja ostvarenja amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva 

- Organiziranje gostovanja najboljih ansambala izvan RH

- Međunarodnu kulturnu suradnju 

(Izbor najboljih amaterskih ansambala za sudjelovanje na međunarodnim festivalima i suradnja sa sličnim europskim kulturnim udrugama - „AMATEO“ Europska mreža za aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima, nacionalnim organizacijama za kulturu Republike Češke, Mađarske, Slovačke, Slovenije - Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Europskim zborskim udruženjem - Europa Cantat i International federation for choral music (IFCM).)

 

Tijekom 2017. godine, Hrvatski sabor kulture na području glazbenog amaterizma organizirao je sljedeće manifestacije i programe:

MANIFESTACIJE DRŽAVNOG ZNAČAJA

Znanstveno-stručni skup „Amaterska puhačka glazba u Hrvatskoj i regiji“, 4. 3. 2017., Zagreb
31. Susret hrvatskih puhačkih orkestara, 10. - 11. 6. 2017., Novi Vinodolski
50. Susret hrvatskih pjevačkih zborova, 7. - 8. 10. 2017, Rovinj
24. susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava, 4. - 5. 11. 2017., Dugo Selo
Međunarodni znanstveno-stručni skup „Zborski amaterizam u Hrvatskoj i regiji“, 11. 11. 2017., Zagreb 
14. Susret hrvatskih malih vokalnih sastava, 19. 11. 2017., Bjelovar

STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava, 25. - 26. 3. 2017., Zagreb (Voditelji: Dražen Varga, Petar Varga)
Seminar za dirigente koncertnih puhačkih orkestara, 6. - 7. 5. 2017., Rovinj (Voditelj: Miro Saje)
Seminar za zborske dirigente, 21. - 22. 10. 2017., Zagreb (Voditelj: Tomislav Fačini)
Seminar za voditelje i članove malih vokalnih sastava, 11. - 12. 3. 2017., Drniš (Voditelj: Joško Ćaleta) 


Aktivnosti i aktualna događanja HSK-a u području glazbene djelatnosti pregledajte u izbornicima:

- ZBOROVI

- MALI VOKALNI SASTAVI

- PUHAČKI ORKESTRI

- TAMBURAŠKI ORKESTRI I SASTAVI

- NATJEČAJI ZA NOVE SKLADBE

Informacije:

Srđana Vrsalović, dipl. muzikolog i prof. povijesti glazbe
stručna suradnica za glazbenu kulturu HSK

HRVATSKI SABOR KULTURE
Ulica kralja Zvonimira 17, 10000 Zagreb
01/4621-737, 095/4621-737, faks 01/462-1738
glazba@hrsk.hr
www.hrsk.hr 

Na temelju članka 43. Statuta Hrvatskog sabora kulture i Javnog poziva od 27.2.2014., Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture na 11. sjednici održanoj 24. svibnja 2014. donio je ODLUKU o imenovanju članova Stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture. Članovi Stručnih savjeta imenuju se na četiri godine.

Članovi Stručnog savjeta za vokalnu glazbu:

- dr. sc. Joško Ćaleta
- doc. Tomislav Fačini
- doc. Robert Homen
- red. prof. mr. art. Josip Jerković, dirigent
- Luka Vukšić, dirigent

Članovi Stručnog savjeta za puhačku glazbu:

- Miro Saje, prof. 
- red. prof. Mladen Tarbuk
- red. prof. Šime Vulelija

Članovi Stručnog savjeta za tamburašku glazbu:

- Željko Bradić, nastavnik glazbe i hrvatskog jezika
- Mihael Ferić, nastavnik glazbe
- Siniša Leopold, prof.